ผลการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง ของ สสก.2 รบ. ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ผลการขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง ของ สสก.2 รบ. ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
-ภาพรวมงานทบก.สสก.2 รบ.อยู่ที่ร้อยละ 39.9   6 จังหวัดได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี มียอดขึ้น/ปรับทบก.มากกว่ากว่า 25% ของยอดปี 63 มีเพียง 2 จังหวัดคือ สมุทรสาคร และสมุทรสงครามที่ยังต่ำกว่าร้อยละ 25 เนื่องมาจากพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นไม้ผล ระบบคัดลอกแปลงเพิ่งจะเปิดให้คัดลอกเมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยุ่ในระหว่างเก็บข้อมูลและจะดำเนินการต่อไป
-ภาพรวมการวาดแปลงสสก.2 รบ. อยู่ที่ร้อยละ 100.56
มีเพียง 1 จังหวัด คือ สมุทรสงครามที่ยังทำยอดได้ไม่ถึงร้อยละ 80
ซึ่งมีกำหนดการอบรมเจ้าหน้าที่วาดแปลงในวันที่ 2 มีนาคม 2563 นี้ เพื่อเสริมทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>