วันที่ 26 มิถุนายน 2563 น.ส.ธนิษฐา ปานนก และน.ส.เยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวของสสก.2 จ.ราชบุรี ณ พื้นที่อำเภอเมืองบางคนที จ.สมุทรสงคราม

Tanista and Yuawaman prepare agrotourism

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>