ยอดการขึ้น-ปรับปรุงทบก. ของ 8 จังหวัดใน สสก. 2 รบ. ณ วันทีี 27 มิถุนายน 2563

ยอดการขึ้น-ปรับปรุงทบก. ของ 8 จังหวัดใน สสก. 2 รบ.
ณ วันทีี 27 มิถุนายน 2563
นอกจากนี้ระบบทบก.ได้ทำการยกเลิกเกษตกรที่ไม่มีการปรับปรุงทบก.เกินกว่า 3 ปี ดังนี้
สสข.2 จังหวัดราชบุรีรวมทั้งหมด 23,630 ครัวเรือน
ราชบุรี 5,246 ครัวเรือน
กาญจนบุรี 5,573 ครัวเรือน
สุพรรณบุรี 4,658 ครัวเรือน
นครปฐม 2,647 ครัวเรือน
สมุทรสาคร 68 ครัวเรือน
สมุทรสงคราม 19 ครัวเรือน
เพชรบุรี 2,948 ครัวเรือนประจวบคีรีขันธ์ 2,471 ครัวเรือน

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>