วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดย นางสาวชุติมา ศิริชุมแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วย นางสาวขจิตรา โผดโผน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวศิริรัตน์ ตุ้มโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวปรียาภรณ์ อุ่นศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางนวลวรรณ พวงประยงค์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร การแปรรูปมะขามแก้วสามรส

2563 06 26 Shutima teach agricultural processing

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>