Menu Close

บัตรจอดรถและคู่มือปฏิบัติงานเกษตรสร้างชาติ

ที่จอดรถ เฉพาะแค่วันที่ 27 สิงหาคม

ทางอิมแพ็ค​ให้จอดส่งลงแล้วเอารถไปจอดในส่วนของ p1 และ p2

ให้วางบัตรไว้หน้ารถ

p1 คือใต้อาคารชาเลนจ์​เจอร์​
p2 คือในอาคารจอดโนโวเทล แต่รถตู้ไม่สามารถขึ้นได้

มีพื้นที่ไว้ จำนวน 200 คัน (ไม่ได้กันที่ไว้เฉพาะ ไปก่อนได้ก่อน)

 

คู่มือปฏิบัติงานเกษตรสร้างชาติupdate24สค63

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
15 − 12 =