วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี โดย นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายใน (ปิดตรวจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี

2563 11 13 brief internal editor