วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี ประธานคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต นำทีมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีแนวคิดและการดำเนินงานที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อนอำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล่อนผลสด แปรรูปเมล่อน และจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางเกษตร ซึ่งได้รับข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจากวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างดี

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com